Hopp til hovedinnhold
Modul

Praktiske matematiske verktøy

Matematikk er en viktig del av mange arbeidsoppgaver. Ved å lære mer matematikk, vil du øke forståelsen av analytisk tilnærming i arbeidet.

Foto: Jan Tore Øverstad

Forståelse av realfaglige verktøy vil bidra til å kommunisere med kolleger og kunder på en klar og effektiv måte. Mange tekniske beskrivelser og tegninger inneholder matematiske formler og symboler, og du vil være i stand til å forstå og bruke disse på en riktig måte hvis du har god matematikkunnskap

Matematiske analyser kan også brukes til å identifisere muligheter for å redusere miljøpåvirkningen i organisasjonenes prosesser, og dermed bidra til en mer bærekraftig virksomhet.

Hva lærer du?

Du får innføring og trening i følgende emner:

  • Praktiske problemstillinger (anvendelser)
  • Algebra og likninger
  • Statistikk
  • Funksjonslære

Du får en forståelse av realfaglige nøkkelbegreper, terminologi, formler og prinsipper som er viktig innenfor praktisk matematikk. Du vil lære om analytiske beregninger innen samfunns- og bedriftsøkonomi, dimensjonering og overslag. Vi legger stor vekt på å knytte teorien til relevante praktiske situasjoner og problemstillinger, slik at du får en solid plattform for å anvende dine ferdigheter i virkeligheten.

Du lærer å uttrykke egne resonnementer ved hjelp av matematiske begreper og symbolspråk. Dette øker din evne til å løse komplekse problemer og formidle dine ideer på en presis og strukturert måte. Du vil også lære å utlede og resonere deg frem til formler som kan brukes i praktiske sammenhenger.

V vurderer relevansen av informasjon hentet fra kunstig intelligens (KI) og dataanalyser, og lærer om anvendelse og muligheter. Dette åpner dørene for en verden av nye muligheter innenfor matematisk analyse og problemløsning.

Studieplanen er designet for å gi deg forståelse av matematiske prinsipper og evnen til å løse komplekse problemstillinger både individuelt og som en del av et team. Du vil bli rustet til å evaluere resultatene av ditt eget og andres arbeid i tråd med faglige og yrkesetiske krav og retningslinjer

Du vil også utvikle dine ferdigheter i å bruke digitale verktøy som Excel til å utføre algebraiske tilnærminger og presentere realfaglige problemstillinger, beregninger og løsninger på en visuell måte.

Kontaktperson

Frede Stenslie

Prosjektrådgiver

Kontaktperson

Ingeborg Øyhus Svendsen

Sekretær

Opptakskrav

Grunnlaget for opptak er:

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev eller generell studiekompetanse.

Eller:

2. Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet. For opptak på grunnlag av dokumentert relevant praksis, må søker være 23 år eller eldre i opptaksåret.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Samlingsdatoer

Fysisk samlinger:
9.-10. september
3.-4. oktober

Samlinger på Teams:
13. september
20. september
27. september
18. oktober
24. oktober

Forelesninger på Teams er på dagtid, kl. 12-17.

Modulen starter med forbehold om nok kvalifiserte søkere.