Hopp til hovedinnhold
Modul

Tingenes internett og stordata

Gjennom denne modulen vil du få en solid forståelse av IKT-verdenen og dens anvendelser, samt praktiske ferdigheter innen databehandling, nettverkskommunikasjon og datasikkerhet som er essensielle i dagens teknologidrevne samfunn.

IT-studenter
Foto: Tom A. Kolstad

Hva lærer du?

Undervisningen tar deg gjennom en grundig utforskning av IKT-verdenen og dens mangfoldige anvendelser i ulike sektorer. Du vil lære om fundamentale aspekter av IT, inkludert maskinvarearkitektur, programvarehierarki og operativsystemer som MS Windows, Apple OS og Linux. Videre vil du utforske nettverkskommunikasjon, inkludert LAN, WAN og internett, samt grunnleggende databaser, Excel, statistikk og dataanalyse.

Undervisning tar deg også gjennom industrielle anvendelser, inkludert arkitektur, web-kommunikasjon og nettverkssikkerhet. Du vil lære om pålitelig transport og lag i nettverket, samt håndtering av skybasert lagring og tjenester som infrastruktur, plattform og programvare som tjeneste.

Du vil utforske Tingenes Internett med eksempler og anvendelser og arbeide med sensorer og grensesnitt mot WiFi. Datasikkerhet og statistikk blir også viktige temaer, med fokus på datafangst, analyse og grunnleggende statistiske metoder som frekvenstabell, histogram og data logging.

Hva kan du bli?

Denne utdanningen passer deg som er fagarbeider eller har jobbet lenge i produksjonen. Den passer for deg som ønsker en teknisk etterutdanning som kan kombineres med å jobb. Gjennom denne utdanningen vil du få kompetanse som gjør deg i stand til å delta i planlegging, kommunikasjon og forbedringsarbeid i egen bedrift.

Kontaktperson

Frede Stenslie

Prosjektrådgiver

Kontaktperson

Ingeborg Øyhus Svendsen

Sekretær

Opptakskrav

Det generelle grunnlaget for opptak til teknisk fagskole er:

1. Fullført og bestått videregående opplæring med relevant fagbrev/svennebrev.

Eller:

2. Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Når er det samlinger?

  • Fysisk oppstartssamling uke 10, 5. -7. mars
  • Teams fredager i uke 11, 12, 13, 17 og 19
  • Fysisk samling 3. april
  • Fysisk avslutningssamling uke 20, 14. -16. mai
  • Hjemmeeksamen uke 21