Hopp til hovedinnhold
Modul

Verdikjeden - digitalisering og automasjon

Hvordan spiller de viktigste verdikjedene i en bedrift sammen? Hvordan kan det optimaliseres ved hjelp av digitalisering og automasjon? Denne utdanningen ser på digitaliseringsløsninger og livssyklusen til et produkt fra konsept til utvikling, produksjon, bruk, vedlikehold og resirkulering.

Foto: Tom A. Kolstad

Sentralt står også hvordan øvrige datakilder kan støttes ved bruk av digitale løsninger, i tillegg til risikoelementer ved bruk.

Modulutdanningen er utarbeidet i samarbeid med Høgskolesenteret i Kongsvinger.

Hva lærer du?

Hovedtemaene er følgende:

  • Digitale verdikjeder
  • Digital sporing i verdikjeden
  • Lean – databaserte fakta i forbedringsarbeidet
  • Endringsledelse - grønne beslutninger basert på ferske data

Du får kunnskap om grønn logistikk i verdi- og forsyningskjeden og om hvordan et skifte fra lineær- til sirkulærøkonomi kan påvirke egen bedrift og forsyningskjeden. Sentralt står FNs målsettinger, og bærekraftperspektivet og sirkulærøkonomien løftes fra plan til gjennomføring.

Hva kan du bli?

Modulutdanningen gir deg muligheter for nye og spennende arbeidsoppgaver. Fullført modul gir fem studiepoeng. Hvis du ønsker flere moduler, kan studie­poengene telle i videreutdanningen på fagskolens ordinære linjer.

Kontaktperson

Frede Stenslie

Prosjektrådgiver

Kontaktperson

Ingeborg Øyhus Svendsen

Sekretær

Opptakskrav

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev, eller generell studiekompetanse.

Eller:

2. Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.