Hopp til hovedinnhold
FDVU-ingeniør
Dette studiet gir kompetanse for teknisk drift og vedlikehold og utvikling av større bygg. Foto: Tom A. Kolstad

FDVU-ingeniør

Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av større bygg og eiendommer er et voksende fagfelt som krever stadig høyere kompetanse. Tekniske installasjoner, energi og miljø og ledelse er sentrale temaer i den todelte nett- og samlingsbaserte utdanningen. 

Dette er en nett- og samlingsbasert FDV-utdanning som går over to år. Studiet bygger på FDV-studiet FTB55N (FDV-tekniker, 60 studiepoeng over to år). Utdanningen handler om ledelse, administrasjon og forvaltning av større bygg. Studiet gir tittelen fagskoleingeniør FDVU, og kvalifiserer til ledende stillinger.

Hva lærer du?

Utdanningen har fem hovedemner:

  • Ledelse, økonomi og markedsføring
  • Kommunikasjon, teknisk engelsk
  • Profesjonell eiendomsforvaltning
  • Byggesaken
  • Hovedprosjekt

Skolen legger til rette for varierte læringsformer. Dette vil si at man blant annet benytter gruppearbeid med logg og refleksjon, prosjektarbeid med tverrfaglig fokus, forelesning, praksisorientert undervisning i egnet LAB-miljø, veiledning, individuelle arbeidsoppgaver, presentasjoner, nettstøttet læring og problembasert læring (PBL).

Hva kan du bli?

Som FDVU-ingeniør kan du ivareta og lede forvaltning, teknisk drift, vedlikehold og utvikling av større bygg og eiendommer.

Opptakskrav

Fullført og bestått FDV-tekniker FTB55N.

Studieavgift nettbasert med samlinger

Studieavgift: kr 3 000,- per semester. (Gjelder fra høsten 2024.)

Betalingsmåte: Faktura sendes ut i november og mars.

Samlingsdatoer

Samlingsdatoer for førsteklasse FDVU, nettbasert med samlinger skoleåret 2024/2025 er:

16. – 18. september

28. – 30. oktober

2. – 4. desember

5. - 7. februar

26. – 28. mars

7. – 9. mai

Med forbehold om endringer.