Hopp til hovedinnhold
Modul

Bærekraftig logistikk

Bærekraftig logistikk tar utgangspunkt i FNs bærekraftsmål og handler om hvordan bedriftens forsyningskjede kan bidra til en bærekraftig logistikk og transport. Klimaendringer krever at næringslivet reduserer sine utslipp gjennom effektiv ressursbruk.

Foto: Tom A. Kolstad

Studiet omhandler hvordan et skifte fra lineær til sirkulær økonomi kan påvirke egen forsyningskjede og forbedre denne i en bærekraftig retning, samt bidra til å møte miljøkrav og kunders forventninger til en helhetlig bærekraftig tenkning. Bærekraftig energi fra et logistikkperspektiv belyses. Modulen legger særlig vekt på gjenbruk og sammenheng mellom ulike verdikjeder. Klimagassutslippene fra transport utgjør ca. 1/3 av det samlede klimagassutslipp i Norge. Vegtrafikken er den største kilden til utslipp i transport.

Hva lærer du?

 • Forsyningsledelse og bærekraft.
 • Gjenbruk, resirkulering, livssyklusanalyser og returlogistikk.
 • Energi- og miljøeffekter av logistikk og transport.
 • Sirkulærøkonomi og bærekraft.
 • Det grønne skiftets påvirkning på egen bransje.
 • Utfordringer til infrastruktur, miljøkrav og risikovurdering av varetransport i verdikjeden.
 • Bærekraftsvurderinger i praksis. Identifisere tiltak i egen bedrift.

Følgende emner inngår i modulen:

 • Forsyningskjeder og forsyningsledelse.
 • Bærekraft og sirkulærøkonomi.
 • Verdiskapning i et bærekraftperspektiv.
 • Drivkrefter og trender i det grønne skiftet
 • Gode eksempler. Nullutslipplogistikk og -soner

Hva kan du bli?

Modulen egner seg for medarbeidere som arbeider i logistikk- og transportbedrifter, hos grossister og vareprodusenter, men også i andre virksomheter som driver med logistikk i offentlig og privat virksomhet. Arbeidsoppgaver kan være planlegging, innkjøp og andre logistikkfunksjoner.

Utdanningen passer for deg som driver med logistikk og som ønsker videreutdanning, men også for andre medarbeidere på ulike nivåer i bedrifter som ønsker å bidra til bærekraftig tenkning og bærekraftig logistikk i sin bedrift.

Kontaktperson

Frede Stenslie

Prosjektrådgiver

Kontaktperson

Ingeborg Øyhus Svendsen

Sekretær

Opptakskrav

Det generelle grunnlaget for opptak til teknisk fagskole er:

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev (alle fag-/svennebrev gjelder) eller generell studiekompetanse.

Eller:

2. Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet. For opptak på grunnlag av dokumentert relevant praksis, må søker være 23 år eller eldre i opptaksåret.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Samlingsdatoer

Fysiske samlinger:

7.-8. januar 2025

3.-4. februar 2025

Forelesninger på Teams:

Mandager i ukene 3, 4, 5, 7 og 9.

Modulen starter med forbehold om nok kvalifiserte søkere.