Hopp til hovedinnhold
Modul

IKT - datasikkerhet

Modulen handler om å få innblikk i hva datasikkerhet er, hvor viktig det er for oss både privat og på jobb.

Foto: Tom A. Kolstad

Du vil lære om hva slags trusler som finnes, hvordan vi kan sikre oss og hva vi kan gjøre når det har vært en hendelse. Det vil også være fokus på GDPR og passordsikkerhet.

Hva lærer du?

Følgende emner inngår i modulen:

  • GDPR
  • Holdninger til sikkerhet
  • Praktisk cybersikkerhet

Arbeidsformene vil variere, men i hovedsak vil det være klasseromsundervisning, gruppearbeid og praktiske oppgaver enten selvstendig eller i grupper.

Kontaktperson

Frede Stenslie

Prosjektrådgiver

Kontaktperson

Ingeborg Øyhus Svendsen

Sekretær

Opptakskrav

Opptakskrav er:

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev eller generell studiekompetanse.

Eller:

2. Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet. For opptak på grunnlag av dokumentert relevant praksis, må søker være 23 år eller eldre i opptaksåret.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Samlingsdatoer

Fysisk samlinger:
16.-17. oktober
13.-14. november

Forelesninger på Teams:
Torsdager i ukene 42, 44, 45, 47 og 48

Forelesninger på Teams er på dagtid, kl. 12-17.

Med forbehold om endringer. Modulen starter med forbehold om nok kvalifiserte søkere.