Hopp til hovedinnhold
Modul

Innkjøp og forhandlinger

Innkjøp er et viktig område som påvirker bedriftens økonomi og drift, samt hvor bærekraftig driften er. Det påvirker bedriftens muligheter til å jobbe med logistikk og samhandling med andre aktører.

Foto: Tom A. Kolstad

Gode og bærekraftige innkjøp krever innkjøpere med tverrfaglig kompetanse. Det er gjennom innkjøp vi velger hvilke leverandører vi skal jobbe med på alle områder i bedriften. Innkjøp påvirker blant annet hvilke energikilder vi skal benytte, hvilke lager og transportløsninger som er kostnadseffektive og bærekraftige og hvilke innsatsfaktorer og råvarer vi velger for å kunne redusere avfall og øke gjenvinningsgraden av innkjøpt vare.

Innkjøp skal kunne sette krav til leverandørene om produktets egnethet for gjenbruk, sluttbehandling, økonomi i et livsløpsperspektiv, miljøskadelige stoffer og etikk.

Hva lærer du?

 • Innkjøpsdefinisjoner og omfang av innkjøp og ulike typer innkjøp.
 • Totalprisen for innkjøpet. Hvilke miljø og etiske krav settes til innkjøpet.
 • Innkjøpstrategiens påvirkning i verdi- og forsyningskjeden.
 • Innkjøpsrollen i verdi- og forsyningskjeden inn mot bærekraft.
 • Hvordan digitalisering kan bidra til grønne og ansvarlige innkjøp.
 • Kategorisering / Kraljic og ABC analyser.
 • De ulike trinnene i innkjøpsprosessen og optimalisering av den.
 • Innkjøpsstrategi/strategiske innkjøp, leverandørsamarbeid og forhandlinger.

Følgende emner inngår i modulen:

 • Innkjøps betydning for bedriften. Innkjøpsprosessen. Forhandling.
 • Grunnleggende innkjøp og organisering av innkjøpet i verdi og forsyningskjeden.
 • Digitale innkjøpsanalyser, metoder og modeller.
 • Leverandørsamarbeid. ABCanalyser. Forhandlingsmetoder.

Hva kan du bli?

Studiet er for deg som ønsker å jobbe med innkjøp og som ønsker innblikk i innkjøpsprosessen. Denne modulen egner seg for deg som ønsker å bidra til å gjøre innkjøp i din bedrift bedre, drive med bærekraftige innkjøp, også med tanke på krav til miljø og etiske aspekter, og som vil bli bedre på analyse og samarbeid med leverandører.

Utdanningen passer for deg som driver med logistikk og som ønsker videreutdanning. Innkjøp er en viktig del av en bedrifts logistikk generelt, og denne modulen gir deg innblikk i innkjøpsarbeidet generelt.

Kontaktperson

Frede Stenslie

Prosjektrådgiver

Kontaktperson

Ingeborg Øyhus Svendsen

Sekretær

Opptakskrav

Det generelle grunnlaget for opptak til teknisk fagskole er:

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev (alle fag-/svennebrev gjelder) eller generell studiekompetanse.

Eller:

2. Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Når er det samlinger?

 • Fysisk oppstartsamling
  Mandag 15. - tirsdag 16. april på Gjøvik
  Onsdag 17. - torsdag 18. april på Kongsvinger
 • Tirsdag 23. april, Teams-samling kl. 12.00-17.00 (felles for begge studiesteder)
 • Tirsdag 30. april, Teams-samling kl. 12.00-17.00 (felles for begge studiesteder)
 • Tirsdag 7. mai, Teams-samling kl. 12.00-17.00 (felles for begge studiesteder)
 • Tirsdag 14. mai, Teams-samling kl. 12.00-17.00 (felles for begge studiesteder)
 • Tirsdag 28. mai, Teams-samling kl. 12.00-17.00 (felles for begge studiesteder)
 • Fysisk avslutningssamling
  Mandag 10. - tirsdag 11. juni på Gjøvik
  Onsdag 5. - torsdag 6. juni på Kongsvinger

Dette er forutsatt at vi får nok søkere på både Gjøvik og Kongsvinger som studiested.

Forbehold om endringer