Hopp til hovedinnhold
Modul

Prosjektledelse fordypning

Modulen gir forståelse for begrepene prosjektarbeid og prosjektledelse innenfor industri 5.0. Det er en videreføring og fordypning av innføringsmodulen. Viktige emner er ressursplanlegging, økonomi, styring og oppfølging, ledelse, usikkerhetshåndtering, oppfølging og avslutning av et bærekraftig prosjekt.

Foto: Jan Tore Øverstad

Hva lærer du?

Følgende temaer inngår i modulen:

  • Usikkerhet- og risikohåndtering i prosjekter
  • Interessentanalyse
  • Tydelig og motiverende prosjektledelse
  • Bygging av gode prosjektteam
  • Lønnsomhets- og kostnadsestimering
  • Informasjon og dokumentasjon i et prosjekt
  • Avslutning og evaluering av et prosjekt
  • Prosjektsimulatoren Project Illustrator
  • Det digitale planleggingsverktøyet Microsoft Project

Du skal etter gjennomført modulutdanning ha kunnskap om metodikk for styring, organisering og ledelse av bærekraftige prosjekter inn mot Industri 5.0 med vekt på bl.a. å ivareta medarbeidere/ prosjektdeltakere.

Hva kan du bli?

Modulen gir deg økt kompetanse og ferdigheter innen prosjektledelse, og hvordan prosjekter skal gjennomføres mot industri 5.0. Det kan gi deg muligheter for nye og spennende arbeidsoppgaver, og du vil kunne bidra til organisasjonsutvikling og utveksle synspunkter med andre i bransjen om utvikling av god praksis.

Fullført modul gir 5 studiepoeng. Hvis du ønsker flere moduler, kan studiepoengene telle inn i studiet Industri 5.0.

Kontaktperson

Frede Stenslie

Prosjektrådgiver

Kontaktperson

Ingeborg Øyhus Svendsen

Sekretær

Opptakskrav

Opptakskrav er:

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev eller generell studiekompetanse.

Eller:

2. Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet. For opptak på grunnlag av dokumentert relevant praksis, må søker være 23 år eller eldre i opptaksåret.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Samlingsdatoer

Fysisk samlinger:
22.-23. august: Oppstartsamling, Kongsvinger

19.-20. september

Forelesninger på Teams:
Fredager i ukene 35, 36, 37, 39 og 40.

Forelesninger på Teams er på dagtid, kl. 12-17.

Med forbehold om endringer. Modulen starter med forbehold om nok kvalifiserte søkere.

Neste oppstart

Neste modul i Prosjektledelse fordypning, starter opp i uke 12, 2025. Søkeportal åpner 1. desember 2024)