Hopp til hovedinnhold
Modul

Prosjektledelse innføring

Modulen gir grunnleggende forståelse for begrepene prosjektarbeid og prosjektledelse innenfor industri 5.0. Den omfatter også målformulering, planlegging og praktisk gjennomføring av enkle og bærekraftige prosjekter.

Prosjektledelse
Foto: Tom A. Kolstad

Hva lærer du?

Følgende temaer inngår i modulen:

  • Begreper og kjennetegn ved prosjekt som arbeidsform
  • Organisering og strukturering av prosjektarbeidet
  • Nedbryting og planlegging av et prosjekt i hoved- og delaktiviteter
  • Formulering av mål i prosjekter
  • Fremdrift- og ressursplanlegging
  • Introduksjon digitalt prosjektplanleggingsverktøy (Microsoft Project)
  • Prosjektsimulator (Project Illustrator)
  • Daglig prosjektarbeid
  • Ledelse i et prosjekt
  • Teamtankegang 4MAT

Du skal etter gjennomført modulutdanning ha grunnleggende kunnskap om metodikk for styring, organisering og ledelse av bærekraftige prosjekter innenfor Industri 5.0 med vekt på bl.a. å ivareta medarbeidere/prosjektdeltakere. Du skal kunne initiere, planlegge og gjennomføre et prosjekt og utarbeide relevant dokumentasjon.

Hva kan du bli?

Denne modulen gir deg grunnleggende kompetanse og ferdigheter innen prosjektledelse. Du vil kunne bidra inn i organisasjonens prosjekter som prosjektdeltaker. Det kan gi deg muligheter for nye og spennende arbeidsoppgaver, og du vil kunne bidra til organisasjonsutvikling og utveksle synspunkter med andre i bransjen om utvikling av god praksis.

Fullført modul gir 5 studiepoeng. Hvis du ønsker flere moduler, kan studiepoengene telle inn i studiet Industri 5.0.

Kontaktperson

Frede Stenslie

Prosjektrådgiver

Kontaktperson

Ingeborg Øyhus Svendsen

Sekretær

Opptakskrav

Opptakskrav er:

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev eller generell studiekompetanse.

Eller:

2. Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet. For opptak på grunnlag av dokumentert relevant praksis, må søker være 23 år eller eldre i opptaksåret.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Samlingsdatoer

Fysisk samlinger:
16.-17. januar 2025
20.-21. februar 2025

Forelesninger på Teams:
Fredager i ukene 4, 6, 7, 10 og 11.

Forelesninger på Teams er på dagtid, kl. 12-17.

Modulen starter med forbehold om nok kvalifiserte søkere. Hvis det ikke er nok kvalifiserte søkere til studiestedet du har søkt på, kan du få tilbud om studieplass på et annet studiested.