Hopp til hovedinnhold
Modul

Smart og grunn­leggende vedlikehold

Denne utdanningen gir deg kunnskap om hva smart vedlikehold og total vedlikeholdsforståelse er. Du får vite hvordan sikkert vedlikehold fungerer sammen med HMS-prosedyrer i en bedrift, dessuten om bruken av Lean vedlikehold.

Foto: Jan Tore Øverstad

Modulen gir deg også kompetanse til å utarbeide og lage vedlikeholdsinstrukser, hvordan du kan benytte ulike vedlikeholdsverktøy og utføre en Sikker Jobb Analyse, rotårsaksanalyse og risikoanalyse.

Hva lærer du?

Du får innføring i følgende emner:

 • Sikkert vedlikehold (HMS)
 • SJA (Sikker Jobb Analyse)
 • Før jobben starter (data-ark)
 • Arbeidstillatelse og risikoanalyse.
 • Total vedlikeholdsforståelse (maskiner, maskinstruktur, reservedeler, forebyggende oppgaver)
 • Tilstandsbaserte kontroller
 • Smart vedlikehold: digitale verktøy, muligheter for å automatisere tilstandsbasert vedlikehold
 • Operatørvedlikehold
 • Skiftlogg/rapporteringssystem (utfordringer og kommunikasjon)
 • Lean vedlikehold: Analyseverktøy og verktøykasse (bl.a. A3, 4M, 5S, EPL, TPM Pyramide)
 • Samarbeid/kunnskapsutveksling, innad og på tvers av avdelinger.

Hva kan du bli?

Modulutdanningen gir deg muligheter for nye og spennende arbeidsoppgaver. Du vil kunne analysere vedlikeholdsprosesser i en bedrift, foreslå konkrete strategier/tiltak for økt vedlikeholdsforståelse og bidra til å utvikle en helhetlig kultur for kontinuerlig forbedring. Fullført modul gir ti studiepoeng. Hvis du ønsker flere moduler, kan studiepoengene telle i videreutdanningen på fagskolens ordinære linjer.

Kontaktperson

Frede Stenslie

Prosjektrådgiver

Kontaktperson

Ingeborg Øyhus Svendsen

Sekretær

Opptakskrav

Det generelle grunnlaget for opptak til teknisk fagskole er:

1. Fullført og bestått videregående opplæring med relevant fagbrev/svennebrev.

Eller:

2. Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet. For opptak på grunnlag av dokumentert relevant praksis, må søker være 23 år eller eldre i opptaksåret.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Samlingsdatoer

Fysisk samlinger:
19.-21. mars 2025
5.-7. mai 2025

Forelesninger på Teams:
Mandager i ukene 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23 og 24.

Forelesninger på Teams er på dagtid, kl. 12-17.

Med forbehold om endringer. Modulen starter med forbehold om nok kvalifiserte søkere.