Hopp til hovedinnhold
Modul

Bærekraft i forsyningskjeden

Utdanningen lærer deg å se bedriften som del av en større forsyningskjede med flere aktører, og hvordan det grønne skiftet påvirker egen bransje og forsyningskjede. Sentralt står også hvilke muligheter som finnes for å drive utvikling med utgangspunkt i bærekraft.

Foto: Jan Tore Øverstad

Et skifte fra lineær- til sirkulærøkonomi kan påvirke egen forsyningskjede, og studiet tar opp hvordan bedrifter kan forstå og jobbe for å forbedre forsyningskjeden i bærekraftig retning i tråd med FNs målsettinger.

Modulutdanningen er utarbeidet i samarbeid med Høgskolesenteret i Kongsvinger.

Hva lærer du?

Hovedtemaene er følgende:

  • Forsyningskjeder og forsyningsledelse
  • Bærekraft og sirkulær økonomi
  • Drivkrefter og trender i det grønne skiftet

Du får kunnskap om hvordan grønn logistikk kan påvirke verdi- og forsyningskjeden og egen bedrift. Bærekraftperspektivet og sirkulærøkonomien løftes fra plan til gjennomføring.

Hva kan du bli?

Modulutdanningen gir deg muligheter for nye og spennende arbeidsoppgaver. Fullført modul gir fem studiepoeng. Hvis du ønsker flere moduler, kan studie­poengene telle i videreutdanningen på fagskolens ordinære linjer.

Kontaktperson

Frede Stenslie

Prosjektrådgiver

Kontaktperson

Ingeborg Øyhus Svendsen

Sekretær

Opptakskrav

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev, eller generell studiekompetanse.

Eller:

2. Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.