Hopp til hovedinnhold
Høylager
Styrer vi verdikjeden bedre, blir bedriften mer lønnsom. Foto: Jan Tore Øverstad

Logistikk

Behovet for fagfolk innen logistikk er stort i svært mange bransjer. Styrer vi verdikjeden bedre, blir bedriften mer lønnsom. Dette studiet gir deg en helhetsforståelse av verdikjeder – sammenhengen mellom logistikk, kundetilfredshet og effektivisering av de ulike prosessene i verdikjeden.

Virksomhetene rundt om i landet ansetter flere på logistikk for å komme videre med arbeidet med lønnsomhet og bærekraft. Med denne kompetansen posisjonerer du deg til å kunne avansere i jobben du har, eventuelt for en jobb du ønsker deg innen logistikk.

Hva lærer du?

Studiet består av følgende emner:

 • Ledelse, økonomi og marked (10 stp.)
 • Yrkesrettet kommunikasjon, engelsk og norsk (8 stp.)
 • Innføring i logistikk (5 stp.)
 • Lager- og terminalstyring (5 stp.)
 • Transport- og ruteplanlegging (5 stp.)
 • Lean filosofi og ledelse (5 stp.)
 • Innkjøp og forhandlinger (10 stp.)
 • Produksjonslogistikk (10 stp.)
 • Realfag (10 stp.)
 • Ledelse i praksis (5 stp.)
 • Samferdselsstrategi (5 stp.)
 • Befraktning og spedisjon (8 stp.)
 • Digitalisering av forsyningskjeder (5 stp.)
 • Supply Chain Management (5 stp.)
 • Etikk, bærekraft og samfunnsansvar (5 stp.)
 • Innovativ logistikk (5 stp.)
 • Hovedprosjekt (10 stp.)
 • Yrkesrettet kommunikasjon (2 stp.)

Du lærer om mer effektive og lønnsomme innkjøp, optimalisering av intern verdikjede, integrering av kunder og leverandører i verdikjeden. Innføring i Lean-filosofi og ERP-systemer (Enterprise Resource Planning) er andre viktige temaer.

Studiet har både ­teoretisk og praktisk tilnærming gjennom forelesninger, tverrfaglige gruppeoppgaver og tverrfaglige prosjekter. Fagskolen samarbeider tett med næringslivet, og lokale bedrifter bidrar med både forelesere og problemstillinger.

Hva kan du bli?

Du er kvalifisert til lederstillinger på mellomledernivå innen logistikk i privat og offentlig sektor.

Opptakskrav

Det generelle grunnlaget for opptak til teknisk fagskole er:

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev (alle fag-/svennebrev gjelder) eller generell studiekompetanse.

Eller:

2. Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet. For opptak på grunnlag av dokumentert relevant praksis, må søker være 23 år eller eldre i opptaksåret.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Godkjente fagbrev

Alle fagbrev

Studieavgift deltid

Studieavgift: kr 3 000,- per semester (gjelder fra høsten 2024).

Betalingsmåte: Faktura sendes ut i november og mars.

Studieavgift nettbasert med samlinger

Studieavgift: kr 3 000,- per semester (gjelder fra høsten 2024).

Betalingsmåte: Faktura sendes ut i november og mars.

Samlingsdatoer

Samlingsdatoer for førsteklasse Logistikk, nettbasert med samlinger på Gjøvik skoleåret 2024/2025 er:

3. – 6. september

14. – 16. oktober

2. – 4. desember

22. – 24. januar

19. – 21. mars

26. – 28. mai

Med forbehold om endringer.

Samlingsdatoer for førsteklasse Logistikk, nettbasert med samlinger på Kongsvinger skoleåret 2024/2025 er:

26. - 29. august

2. - 4. oktober

18. - 20. november

15. -17. januar

17. -19. mars

2. -4. juni

Med forbehold om endringer.

Logistikk, deltid (over 3 år), på Gjøvik har samlinger torsdag og fredag i partallsuker.

Med forbehold om endringer.