Hopp til hovedinnhold
Logistikk
Foto: Jan Tore Øverstad

Logistikk i helseforetak

Logistikk i helseforetak er en modulutdanning som består av tre moduler. Modulutdanningen handler om hvordan ansatte i helsesektoren som i dag jobber med logistikk, uavhengig av utdanningsbakgrunn, kan bidra operativt og effektivt til en forbedret forsynings- og verdikjede.

En bedre og mer effektiv logistikk resulterer i frigjort tid for helsepersonell til å sette søkelys på pasientnært arbeid. Du vil dermed være en bidragsyter til god pasientflyt og dermed god logistikk i pasientforløpet. Studietilbudet er et samarbeid med avfalls- og gjenvinningsbransjen, der målet er å få økt sortering, redusert returlogistikk og dermed redusert klimaavtrykk fra helseforetak.

Hva lærer du?

Etter gjennomført opplæring kan du planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver i ditt helseforetak. I dette studiet får du økt din kompetanse innen logistikk, vare-, informasjons- og økonomiflyt, samhandling på tvers av avdelinger, bærekraft, avfallshåndtering, returlogistikk, smittevern og digitalisering.

Hver modul starter med en fysisk samling for å bli kjent, knytte oppgaver i arbeidslivet til studiet, få på plass grupper/ prosjektoppgave og etablere tilgang på læringsplattformer.

Modulene avsluttes også med en fysisk samling. Her presenterer dere gruppeoppgave, «case», som er knyttet til et konkret problem i eget foretak. Det gjennomføres også bedriftsbesøk i løpet av denne samlingen, som avsluttes med individuell eksamen.

Planlagte opplæringsaktiviteter:

  • Samlingsbaserte forelesninger
  • Nettbaserte forelesninger
  • Bedriftsbesøk
  • Gruppearbeid med “case” i foretak
  • Innleveringer
  • Veilednings- og evalueringsmøter

Moduler

Grunnleggende logistikk i helseforetak

16.-17. september 2024 (Gjøvik) 23.-24. september 2024 (Otta)

Søknadsfrist: 11.8.2024

Praktisk logistikk i helseforetak

7.-8. januar 2025

Søknadsfrist: 1.12.2024

Bærekraftig logistikk i helseforetak

24.-25. mars 2025

Søknadsfrist: 16.2.2025

Kontaktperson

Frede Stenslie

Prosjektrådgiver

Kontaktperson

Ingeborg Øyhus Svendsen

Sekretær

Opptakskrav

Det generelle grunnlaget for opptak til teknisk fagskole er:

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev (alle fag-/svennebrev gjelder) eller generell studiekompetanse.

Eller:

2. Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet. For opptak på grunnlag av dokumentert relevant praksis, må søker være 23 år eller eldre i opptaksåret.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.