Hopp til hovedinnhold
Industriell digitalisering
Industriell digitalisering handler om å tilrettelegge for masseprodusert skreddersøm av produkter. Foto: Tom A. Kolstad

Industriell digitalisering

Datateknologien utvikles raskt, og den har skapt en industriell revolusjon som krever dyktige fagfolk til å ivareta produkter, maskiner og produksjonsprosesser.

Industriell digitalisering omfatter skreddersøm av produkter, fleksibel og automatisk tilpasning av produksjonen, sporing av deler og produkter og digital kommunikasjon mellom deler, produkter og maskiner. Graden av automatisering er høy og medfører et økt samarbeid mellom menneske og maskin. Kompetanseheving innen digitalisering og robotisering er viktig for å styrke utviklingen i din bedrift.

Hva lærer du?

Studiet består av 11 emner som gir til sammen 120 studiepoeng:

 • Realfag (matematikk og fysikk),
 • Yrkesrettet kommunikasjon (norsk og engelsk),
 • LØM (ledelse, økonomi, ­markeds­føring),
 • Innføring i Lean, logistikk og SCM,
 • Innføring i konstruksjon,
 • Innføring i elektroteknikk
 • Materialkunnskap og industriell ­produksjon,
 • Prosjekt- og kvalitetsledelse,
 • Produktutvikling og konstruksjon,
 • Industriell digitalisering
 • Hovedprosjekt

Dette studiet vil gi deg framtidsrettet kompetanse innen konstruksjon, automasjon, robotisering og digitalisering.

For nettstudiet benyttes samlinger til gjennomgang av fagstoff, nødvendige laboratorieøvelser som ikke kan utføres hjemmefra, gruppeøvelser/-oppgaver, presentasjoner, bedriftsbesøk m.m. Lærerstyrte aktiviteter mellom samlinger foregår i all hovedsak via Teams. Arbeidet foregår både individuelt og i grupper, og nødvendig veiledning blir gitt gjennom nettmøter med grupper eller enkeltstudenter.

Hva kan du bli?

Du får kompetanse til å ta en ledende rolle i konstruksjonsarbeid, produktutvikling og produksjons- og vedlikeholdsprosesser i industrien. Planlegging og ledelse gir deg sammen med den tekniske forståelsen kompetanse til å fylle mange funksjoner og arbeidsoppgaver.

Opptakskrav

Det generelle grunnlaget for opptak til teknisk fagskole er:

1. Fullført og bestått videregående opplæring med relevant fagbrev/svennebrev.

Eller:

2. Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet. For opptak på grunnlag av dokumentert relevant praksis, må søker være 23 år eller eldre i opptaksåret.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Godkjente fagbrev

 • Ventilasjons- og blikkenslagerfaget
 • Smedfaget
 • Automatiseringsfaget
 • Kulde- og varmepumpemontørfaget
 • Aluminiumskonstruksjonsfaget
 • Anleggsmaskinmekanikerfaget
 • Bilpleiefaget
 • Billakkererfaget
 • Bilfaget, lette kjøretøy
 • Boreoperatørfaget
 • Brønnfaget, elektriske kabeloperasjoner
 • Brønnfaget, havbunnsinstallasjoner
 • Brønnfaget, mekaniske kabeloperasjoner
 • Bilskadefaget
 • Bilfaget, tunge kjøretøy
 • Chassispåbyggerfaget
 • CNC-maskineringsfaget
 • Dimensjonskontrollfaget
 • Finmekanikerfaget
 • Gjenvinningsfaget
 • Grafisk produksjonsteknikk
 • Hjulutrustningsfaget
 • Industritekstilfaget, garnframstilling
 • Industrimekanikerfaget
 • Industrimontørfaget
 • Industrioppmålingsfaget
 • Industriell overflatebehandling
 • Industrirørleggerfaget
 • Industriell skotøyproduksjon
 • Chassispåbyggerfaget
 • Kjemiprosessfaget
 • Kran- og løfteoperasjonsfaget
 • Laboratoriefaget
 • Landbruksmaskinmekanikerfaget
 • Motormekanikerfaget
 • Modellbyggerfaget
 • Motormannfaget
 • Motorsykkelfaget
 • NDT-kontrollørfaget
 • Platearbeiderfaget
 • Plastmekanikerfaget
 • Polymerkomposittfaget
 • Produksjonsteknikkfaget
 • Reservedelsfaget
 • Støperifaget
 • Sveisefaget
 • Termoplastfaget
 • Trykkerfaget
 • Verktøymakerfaget

Studieavgift nettbasert med samlinger

Studieavgift: kr 3 000,- per semester. (Gjelder fra høsten 2024.)

Betalingsmåte: Faktura sendes ut i november og mars.

Samlingsdatoer

Samlingsdatoer for førsteklasse Industriell digitalisering, nettbasert med samlinger skoleåret 2024/2025 er:

27. – 30. august

23. – 25. oktober

4. – 6. desember

17. – 19. februar

2. – 4. april

19. – 21. mai

Med forbehold om endringer.