Hopp til hovedinnhold
Industriell teknologiledelse
Industriell teknologiledelse gir deg kompetanse til å arbeide med utvikling og ledelse av produksjonsprosesser i industrien. Foto: Tom A. Kolstad

Industriell teknologiledelse

Mennesket har laget maskiner i tusenvis av år, fra de enkleste vann- og vindmøller til våre dagers hi-tech. Nå står vi midt i en utvikling der fossil energi fases ut og prosesser automatiseres. Høyere kompetanse om bygging, drift og vedlikehold av maskiner er viktigere enn noen gang.

Utdanningen er utviklet i tett samarbeid med arbeidslivet, for å sikre rett innhold og kvalitet.

Hva lærer du?

Studiet består av ti emner som gir til sammen 120 studiepoeng.

 • Realfag (matematikk og fysikk)
 • Yrkesrettet kommunikasjon (norsk og engelsk)
 • LØM (ledelse, økonomi, ­markedsføring)
 • Innføring i Lean, logistikk og SCM
 • Innføring i konstruksjon
 • Innføring i elektroteknikk
 • Materialkunnskap og industriell ­produksjon
 • Prosjekt- og kvalitetsledelse
 • Lean, logistikk og SCM mot ­produksjon og ­servicelogistikk
 • Industriell digitalisering
 • Hovedprosjekt

Du får deg kompetanse til å arbeide med utvikling og ledelse av produksjonsprosesser i industrien. Produksjonslogistikk, Lean og strategisk bedriftsledelse står sentralt, og du får et solid teknisk grunnlag med automasjon, materialkunnskap, produksjonsmetoder og vedlikehold.

Hva kan du bli?

Utdanningen kvalifiserer til arbeid med utvikling og ledelse av produksjons- og vedlikeholdsprosesser i industrien, som f.eks. prosjektingeniør, råd­givende ingeniør, driftsleder/anleggs­leder, produksjonsleder, arbeidsleder, vedlikeholdsleder eller inspektør. Du kan også jobbe med salg og service av tekniske hjelpemidler og systemer eller undervisning.

Opptakskrav

Det generelle grunnlaget for opptak til teknisk fagskole er:

1. Fullført og bestått videregående opplæring med relevant fagbrev/svennebrev.

Eller:

2. Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet. For opptak på grunnlag av dokumentert relevant praksis, må søker være 23 år eller eldre i opptaksåret.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Godkjente fagbrev

 • Ventilasjons- og blikkenslagerfaget
 • Smedfaget
 • Automatiseringsfaget
 • Kulde- og varmepumpemontørfaget
 • Aluminiumskonstruksjonsfaget
 • Anleggsmaskinmekanikerfaget
 • Bilpleiefaget
 • Billakkererfaget
 • Bilfaget, lette kjøretøy
 • Boreoperatørfaget
 • Brønnfaget, elektriske kabeloperasjoner
 • Brønnfaget, havbunnsinstallasjoner
 • Brønnfaget, mekaniske kabeloperasjoner
 • Bilskadefaget
 • Bilfaget, tunge kjøretøy
 • Chassispåbyggerfaget
 • CNC-maskineringsfaget
 • Dimensjonskontrollfaget
 • Finmekanikerfaget
 • Gjenvinningsfaget
 • Grafisk produksjonsteknikk
 • Hjulutrustningsfaget
 • Industritekstilfaget, garnframstilling
 • Industrimekanikerfaget
 • Industrimontørfaget
 • Industrioppmålingsfaget
 • Industriell overflatebehandling
 • Industrirørleggerfaget
 • Industriell skotøyproduksjon
 • Chassispåbyggerfaget
 • Kjemiprosessfaget
 • Kran- og løfteoperasjonsfaget
 • Laboratoriefaget
 • Landbruksmaskinmekanikerfaget
 • Motormekanikerfaget
 • Modellbyggerfaget
 • Motormannfaget
 • Motorsykkelfaget
 • NDT-kontrollørfaget
 • Platearbeiderfaget
 • Plastmekanikerfaget
 • Polymerkomposittfaget
 • Produksjonsteknikkfaget
 • Reservedelsfaget
 • Støperifaget
 • Sveisefaget
 • Termoplastfaget
 • Trykkerfaget
 • Verktøymakerfaget

Studieavgift deltid

Studieavgift: kr 3 000,- per semester. (Gjelder fra høsten 2024.)

Betalingsmåte: Faktura sendes ut i november og mars.

Studieavgift nettbasert med samlinger

Studieavgift: kr 3000,- per semester. (Gjelder fra høsten 2024)

Betalingsmåte: Faktura sendes ut i november og mars.

Samlingsdatoer

Samlingsdatoer for førsteklasse Industriell teknologiledelse, nettbasert med samlinger skoleåret 2024/2025 er:

27. – 30. august

23. – 25. oktober

4. – 6. desember

17. – 19. februar

2. – 4. april

19. – 21. mai

Med forbehold om endringer.

Industriell teknologiledelse, deltid (over 4 år), på Raufoss har samlinger hver tirsdag og torsdag kl. 12 - 18.

Med forbehold om endringer.