Hopp til hovedinnhold
Dyreassisterte aktiviteter
Foto: Tom A. Kolstad

Dyreassisterte aktiviteter – samspill med dyr for økt mestring og livskvalitet

Utvikling av ny næring basert på gårdens og bygdas natur- og kulturressurser kan gi bonden flere bein å stå på. Utdanningen vektlegger etablering og utvikling av bedrifter, og du får testet dine egne ideer.

Hva lærer du?

Studiet består av fire hovedemner, i tillegg til hovedprosjekt:

 • Innføring i dyreassisterte aktiviteter
 • Mestring og livskvalitet i dyreassisterte aktiviteter
 • Dyr som medhjelper
 • Arena og ledelse av tilbudet
 • Hovedprosjekt

Sentralt står markedsføring, ledelse og kontakt med virkemiddelapparatet og næringsutvikling innen natur- og kulturbaserte aktiviteter.

Undervisningen er en blanding av forelesninger, ekskursjoner, oppgaver, prosjektarbeid, selvstudium og veiledning både i grupper og individuelt. Du får også mulighet til å arbeide med egen bedrift/forretningsidé. Fagskolen samarbeider tett med næringen, og foreleserne er praktiske næringsutøvende.

Studiet er utviklet i samarbeid med aktuelle næringsorganisasjoner og fagpersoner, noe som sikrer nærhet til landbrukets behov.

Hva kan du bli?

Du får kompetanse som kan brukes på egen gård, i rådgivningsapparatet for landbruket eller hos andre aktører knyttet til næringen.

Opptakskrav

Det generelle grunnlaget for opptak er:

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev eller yrkeskompetanse.

Eller:

2. Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Godkjente fagbrev

 • Barne- og ungdomsarbeiderfaget
 • Helsearbeiderfaget
 • Akvakulturfaget
 • Anleggsgartnerfaget
 • Fiske og fangst
 • Gartnernæring
 • Hestefaget
 • Hovslagerfaget
 • Idrettsanleggsfaget
 • Landbruk
 • Reindriftsfaget
 • Skogfaget

Studieavgift

Studieavgift: kr 2 500,- per semester.

Betalingsmåte: Faktureres av studiested